Spitalul Clinic CF Iasi este un spital general pentru bolnavi acuti si cronici, organizat intr-o structura de 8 sectii cu specialitati de baza din care 6 sunt sectii clinice universitare: medicina interna, chirurgie, ORL, oftalmologie,dermatologie, balneologie si 2 neclinice: neurologie, ATI.

Servicii paraclinice asigurate : laboratoare clinice de analize medicale, anatomie-patologica si  radio-diagnosticimagistic.


Spitalul Clinic CF Iasi desfasoara activitati de invatamant medico-farmaceutic, postliceal, universitar si postuniversitar precum si de cercetare stiintifica medicala ceea ce ridica calitatea actului medical si prestigiul Spitalului.

Serviciile medicale asigurate de spital sunt preventive, curative, de recuperare paliative si de ingrijire. Este autorizat sanitar iar serviciile acordate in spital corespund normelor sanitare elaborate de Ministerul Sanatatii pentru tratament, diagnostic, investigatie paraclinica si ingrijire.

Personalul de la Compartimentul de Prevenire Infectii Nosocomiale vegheaza permanent pentru asigurarea unui microclimat comfortabil de igiena, securitate si prevenire a unor infectii intraspitalicesti la bolnavii spitalizati.

Spitalul Clinic CF Iasi asigura spitalizarea la o capacitate de 320 paturi si respecta normele sanitare privind conditiile de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale conform normelor aprobate de Ministerul Sanatatii.

Spitalul Clinic CF Iasi asigura primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarui persoane care se prezinta la spital daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul asigura dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil.


Activitatea didactica si de  cercetare

In cadrul Spitalului Clinic CF Iasi profesori universitari, cadre didactice dar si studenti stagiari desfasoara activitati de cercetare a caror rezultate sunt evidentiate prin numeroasele publicatii la conferinte nationale si internationale, lucrari publicate in reviste cotate ISI respectiv prin cistigarea unor contracte de cercetare de profil.


Activitati educative si de sprijin pentru pacienti

In cadrul Spitalului Clinic CF Iasi sunt organizate periodic seminarii stiintifice, manifestari culturale si educative (reportaje TV, etc.) in sprijinul pacientilor dar si personalului medical.

Spitalul Clinic CF Iasi face parte din Reteaua Ministerului Transporturilor si are contract pentru serviciile medicale cu Casa de Asigurari Iasi